Dalkarlså folkhögskola erbjuder kursen ”Vårdbiträde 800 poäng” på gymnasial nivå inom folkhögskolans utbildningsform. Kursinnehållet motsvarar i allt väsentligt de kurser som Skolverket fastlagt. Efter godkända studier ges intyg från folkhögskolan. Betyg kan också utfärdas under förutsättning att betygsrätt beviljas från myndigheten. I utbildningen ingår både teori och praktik.

Utbildningens mål är att ge deltagarna:

• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet

• kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning

• kunskaper om människan t ex biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella

• en helhetsbild av människan och förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

• en förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt beroende på olika behov och förutsättningar.

• kunskaper om arbetsmiljöns inverkan på fysisk, psykisk och social hälsa

• förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

• redskap för att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Kursen vänder sig i första hand till deltagare med svenska som andra språk och kommer att förlängas i tid för att ge möjlighet till yrkesinriktad språkträning och relevant utbildning i svensk kultur. Kursen kan även sökas av den som har svenska som modersmål.

Kurs startar den 17 juni i år och avslutas 29 maj 2020

Lediga veckor 28-31. Inget höstlov, sportlov, påsklov, ca två veckors ledighet vid jul.
Praktiken kommer att ligga i block tillsammans ca 5 veckor under hösten och 4 veckor till våren

Ansökan görs här. Till ansökan ska bifogas betygskopior och ett personligt brev. Det personliga brevet skall minst innehålla svar på nedanstående frågor (men skriv gärna mer som kan vara relevant för att bli antagen)

* Beskriv dig själv

* Varför söker du utbildningen till vårdbiträde?

* Har du någon erfarenhet av att jobba inom vården?

* Vad tycker du om att göra på din fritid?

* Vad är du duktig på och vad vill du bättre på?

* Varför vill Du gå på en folkhögskola?

Ansökan ska vara inne senast den 31 maj, intervjuer kommer att göras den 3-4 juni.

OBS! Kursen kommer att genomföras med samma upplägg även om betygsrätt inte beviljas och studieintyg kommer i så att utfärdas efter avslutad kurs.

Har Du frågor kan Du kontakta Birgitta Lanhede på mail-adressen: birgitta.lanhede@dalkarlsa.se