Ansökningar efter 31/3 behandlas löpande och i mån av tid.

ANSÖK NU, KLICKA HÄR

Singer/Songwriter

Singer-Songwriter är inte en specifik musikstil, hos oss kan utvecklas inom vilken genre du vill!

Detta är en ett- till tvåårig kurs för dig som vill fördjupa dig i ditt skrivande, musicerande och artisteri. Siktet är inställt på att självständigt driva det egna skapandet och samtidigt kunna marknadsföra sig själv och sin musik.

Kursinnehåll

1. LÅTSKRIVNING

Enskild handledning med pedagog där du får hjälp av olika kreativa övningar för att få dig utvecklas i ditt eget skrivande. Här får du även möjlighet att jobba med andra i co-writes.

Under varje år har vi även ett antal gästföreläsare.

2. SÅNG

Enskild lektion med en pedagog som hjälper dig att utveckla din teknik och ditt personliga röst-id.

3. TOLKNING/ARRANGERING

Lär dig arbeta med låtar utifrån olika genrer eller andra infallsvinklar.

4. ACKORDINSTRUMENT

Enskild undervisning på ditt ackordsinstrument.

5. MUSIKPRODUKTION

Här får du möjlighet att fördjupa dig i musikproduktion, studioteknik och i Logic Pro X.

6. BRANSCHKUNSKAP

Vi fördjupar oss i olika delar inom musikbranschen så som branschorganisationer, upphovsrätt och marknadsföring.

7. SCEN

I detta ämne får du möjlighet att träna och utveckla ditt performance/artisteri. Möjlighet till spelningar under året är stort både på och utanför skolan.

8. MUSIKTEORI OCH GEHÖR

Hos oss läser du musikteori och gehör som separata ämnen i nivåindelade grupper.

9. KÖR

Under sju veckor sjunger vi kör tillsammans med skolans övriga musikdeltagare. Allt mynnar ut i en konsert.

Årskurs 2

I årskurs 2 på Singer-songwriter driver du ditt egna projekt i ett så kallat fördjupningsämne.

Kan till exempel innebära släppa eget material på Spotify, egen konsert, inspelning, praktikplats mm. Detta styr och väljer du själv.

Tid med handledare finns att tillgå.

Antagningsprocess & Antagningsprincip

Process

Ansök senast 31 mars 2019. Ansökningar efter 31/3 behandlas löpande och i mån av tid.

Till din ansökan bifogas ett personligt brev där du beskriver din musikaliska bakgrund och dina framtidsvisioner.

Ansökningsprov

Ansökningsdagar; på Dalkarlså 11-12/4 + 23-24/5 och eller skype/facetime (i mån av tid)

Upplägg:

  1. Du framför två stycken låtar där du sjunger och kompar dig själv. Minst en av låtarna ska vara egenkomponerad. Väljer du att göra en cover vill vi att du tolkat/arrat den på ditt eget sätt. Har du enbart jobbat i digital miljö kan du sjunga till dina inspelade ljudfiler. Vi vill dock att du spelar något på ditt ackordsinstrument under själva ansökningen.
  2. Teoriprov, inte grundande för antagning, används för gruppindelning vid kursstart.
  3. En oförberedd låtskrivaruppgift
  4. I samband med en intervju genomförs även ett kort gehörsprov.

* Efter genomförda ansökningsdagar fördelas de ordinarie platserna så snart det är möjligt.

* En ordinarie plats bekräftas av dig inom en vecka genom att betala en anmälningsavgift som ett förskott på terminsavgiften.

* Om inte grundläggande färdigheter visats upp eller andra brister framkommit i samband med intervjun under ansökningsdagen nekas den sökande en ordinarie plats.

* Övriga sökande tilldelas en reservplats. Inga besked ges under hand utan endast när en ordinarie plats kommer i fråga.

Antagningsprincip

Till Singer/Songwriter antas den som kvalificerat sig under ansökningsdagen.

Avgifter & kostnader

1500 kr/termin för resor i samband med spelningar. Kostnad för litteratur ca 500-1000 kr /läsår.

Intyg, behörigheter och studiemöte

Studieintyg utfärdas efter två terminer. Där anges ämnenas rubriker med kortfattad beskrivning. Frånvaro anges i intyget om den ligger högre än 20%.

Mål med kursen

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kursen vänder sig till den som vill utveckla och fördjupa sitt eget låtskrivande och allmänna musikaliska färdigheter. Förbereder också för att kunna arbeta självständigt och driva sin egen utveckling framåt efter avslutad kurs. Kursen kan även förbereda deltagaren för studier på högre nivå , tex musikhögskola.

PRAKTISKA MÅL:

  • Större kunskap inom låtskrivning och förståelse för den kreativa processen
  • Ökad färdighet inom sång
  • Större erfarenhet gällande att driva sin egen utveckling
  • Genomföra konserter och på så sätt praktiskt redovisa sina färdigheter
  • Lyfta sin gehörsmässiga och musikteoretiska nivå
  • Öka färdigheten på ackordinstrument

 

UTRUSTNING OCH LOKALER

På Singer/songwriter finns det tillgång till ett ensemblerum samt övningsrum. Du tillhandahåller din egna sångmikrofon samt kompinstrument.

Du ska ha en egen dator med Logic Pro X eller motsvarande program installerad, detta för att kunna ta del av undervisningen samt dokumentera dina alster

Om du inte redan nu har denna utrustning och är osäker på vad som du ska köpa så kan du vänta tills du börjat på skolan så kan dina lärare hjälpa dig.

Skolan tillhandahåller sånganläggning i varje ensemblerum.
En enkel portabel inspelningsutrustning ska finnas tillgänglig för att kunna dokumentera lektioner och repetitioner.
Ställ gärna frågor till musiker@dalkarlsa.se eller ring 0934-304 95.

ANSÖKAN TILL ÅRSKURS 2

Deltagare som ämnar studera ett andra år måste aktivt ansöka genom att senast 31 mars lämna in en ansökningshandling samt personligt brev. Kort därefter görs en intervju. Ansökningar som inkommer efter sista datum behandlas löpande, i mån av tid.

Gästföreläsare som besökt utbildningen

Jenny Wahlström – Silver Treehouse wait

Nicklas Lundin – Från Musikmakarna Örnsköldsvik/textbearbetning

Stefan Gunnarsson -känd som pianist/lagledare i det svenska TV-programmet Så ska det låta åren 2006-2010.

Se Youtube klipp från våra egna deltagare som inspelats under deras studier 2018 och 2019!