SISTA ANSÖKNINGSDAG INFÖR HT -19 ÄR 13/3!
ANSÖK NU, KLICKA HÄR

Singer/Songwriter

Hitta ditt uttryck!

En ett- till tvåårig kurs för dig som vill fördjupa dig i att skriva låtar, musicera och utveckla din scenvana med siktet inställt på att självständigt driva ditt eget skapande framåt och samtidigt kunna marknadsföra dig själv och din musik.

Kursinnehåll

Förekommer regelbundet eller i projektform. Undervisningen sker i grupp om inget annat anges.

LÅTSKRIVNING

Enskild lektion med en pedagog som med hjälp av olika kreativa övningar får dig att komma vidare och utveckla ditt låtskrivande. Här får du även träna på att arbeta i par/grupp med att både ge och ta emot feedback.

SÅNGLEKTION

Enskild lektion med en pedagog som utvecklar din teknik, bygger upp din förmåga att uttrycka dig med både din röst och din kropp med eller utan ditt ackordsinstrument.

TOLKNING/ARRANGERING

Lär dig att arbeta med låtar utifrån olika genrer eller andra infallsvinklar.

BRUKSGITARR/BRUKSPIANO

Utveckla din förmåga att kompa dig själv på ett ackordsinstrument.

PRIK-ENSEMBLE

Lär dig grunderna på Bas, Trummor, Gitarr, Piano och spela i ensemble.

PROJEKT

Under året kommer du delta i olika projekt, där du får träna på att vara drivande och att slutföra dina uppgifter. Samarbete med övriga musikstuderande på skolan kan förekomma i detta ämne.

ENTREPRENÖRSKAP/MARKNADSFÖRING

Träna din förmåga att nå ut med din musik genom att driva egna projekt eller arrangera konserter.

INSPELNINGSTEKNIK (logic pro X)

Lär dig grunderna i att spela in och mixa din egen musik.

SCEN

Vi jobbar med närvaro, uttryck och mental förberedelse. Allt som lyfter ett framträdande!

MENTAL TRÄNING

Få hjälpmedel som stärker dig som person.

MUSIKTEORI

Nivåindelade grupper tillsammans med övriga musikstuderande.

GEHÖR

Träning av det musikaliska lyssnandet i mindre grupper tillsammans med övriga musikstuderande.

KÖRSÅNG

Obligatoriskt ämne för alla skolans musikstuderande.

Antagningsprocess & Antagningsprincip

Process

Ansök senast 13 mars 2019

Till ansökan bifogas ett personligt brev där du beskriver din musikaliska bakgrund och dina framtidsvisioner.

Ansökningsprov

Ansökningsdagar; på Dalkarlså 25/2 + 11-12/4 och i Stockholm 5/4.

Du framför två låtar där du sjunger och kompar dig själv. Minst en av dessa ska vara egenkomponerad. Väljer du att göra en cover så vill vi att du tolkat/arrat den på ditt eget sätt. Därefter görs ett teoriprov samt en intervju där motivation, målsättning och personlighet lyfts fram. I samband med intervjun genomförs även ett kort gehörsprov.

Teoriprovet är inte grundande för antagning utan används för att kunna anpassa undervisningen.
Har du enbart jobbat i digital miljö och inte känner att du kan kompa dig själv på ansökningsdagen så kan du sjunga till dina inspelade ljudfiler. Vi vill dock att du spelar något på ditt komp instrument under själva ansökningen.

Efter genomförda ansökningsdagar fördelas de ordinarie platserna så snart det är möjligt. En ordinarie plats bekräftas inom en vecka genom att betala en anmälningsavgift som ett förskott på terminsavgiften.

Om inte grundläggande färdigheter visats upp eller andra brister framkommit i samband med intervjun under ansökningsdagen nekas den sökande en ordinarie plats. Övriga sökande tilldelas en reservplats. Inga besked ges under hand utan endast när en ordinarie plats kommer i fråga.

Antagningsprincip

Till Singer/Songwriter antas den som kvalificerat sig under ansökningsdagen.

Avgifter & kostnader

1500 kr/termin för resor i samband med spelningar. Kostnad för litteratur ca 500-1000 kr /läsår.

Intyg, behörigheter och studiemöte

Studieintyg utfärdas efter två terminer. Där anges ämnenas rubriker med kortfattad beskrivning. Frånvaro anges i intyget om den ligger högre än 20%.

Mål med kursen

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kursen vänder sig till den som vill utveckla och fördjupa sitt eget låtskrivande och allmänna musikaliska färdigheter. Förbereder också för att kunna arbeta självständigt och driva sin egen utveckling framåt efter avslutad kurs. Kursen kan även förbereda deltagaren för studier på högre nivå , tex musikhögskola.

PRAKTISKA MÅL:

  • Större kunskap inom låtskrivning och förståelse för den kreativa processen
  • Ökad färdighet inom sång
  • Större erfarenhet gällande att driva sin egen utveckling
  • Genomföra konserter och på så sätt praktiskt redovisa sina färdigheter
  • Lyfta sin gehörsmässiga och musikteoretiska nivå
  • Öka färdigheten på ackordinstrument

 

UTRUSTNING OCH LOKALER

På Singer/songwriter finns det tillgång till ett ensemblerum samt övningsrum. Du tillhandahåller din egna sångmikrofon samt kompinstrument.

Du ska ha en egen dator med Logic Pro X eller motsvarande program installerad, detta för att kunna ta del av undervisningen samt dokumentera dina alster

Om du inte redan nu har denna utrustning och är osäker på vad som du ska köpa så kan du vänta tills du börjat på skolan så kan dina lärare hjälpa dig.

Skolan tillhandahåller sånganläggning i varje ensemblerum.
En enkel portabel inspelningsutrustning ska finnas tillgänglig för att kunna dokumentera lektioner och repetitioner.
Ställ gärna frågor till musiker@dalkarlsa.se eller ring 0934-304 95.

ANSÖKAN TILL ÅRSKURS 2

Deltagare som ämnar studera ett andra år måste aktivt ansöka genom att senast 31 mars lämna in en ansökningshandling samt personligt brev. Kort därefter görs en intervju. Ansökningar som inkommer efter sista datum behandlas löpande, i mån av tid.

Se Youtube klipp från våra egna deltagare som inspelats under deras studier 2018 och 2019!