Ansökningar efter 31/3 behandlas löpande och i mån av tid.

ANSÖK NU, KLICKA HÄR

Musiker pop/rock

Hitta ditt sound!

En ett- till tvåårig kurs för ensemblemusiker som vill studera med siktet inställt på musiken som yrke. Individuell utveckling på huvudinstrument samt lyhört och dynamiskt samspel i grupp är viktiga faktorer. Kursen ska även förbereda deltagaren för vidare studier, t ex musikhögskola.

Kursinnehåll

Förekommer regelbundet eller i projektform. Undervisningen sker i grupp om inget annat anges.

Huvudinstrument

Enskild lektion med en pedagog som utvecklar din teknik, bygger upp din repertoar och ökar din förståelse för ditt instruments roll i ensemblen.

Biinstrument

Lektion på ett andra instrument.

Ensemble

Samspel – Övningar i grupp på en högre och idémässig nivå gynnar t ex dynamik och lyhördhet. Kursen strävar efter att deltagaren ska förstå och kunna uttrycka de parametrar som musik består av

Arrangering –  Uppbyggnad och förståelse av arrangemang, sound, stil och genre. Att arrangera på egen hand och musikaliskt ledarskap tränas här.

Repertoar – En repertoar byggs upp med målsättning att redovisas i konsertform. Uppnådda färdigheter i Samspel och Arrangering blir tydliga och får en praktisk tillämpning.

Improvisation & rytmik

Lägger grunden till förmågan att improvisera. Timing, form och pacing är några av de begrepp som används. Udda taktarter och rytmiska grupperingar studeras också. Undervisningen innehåller både praktik och teori och sker i gruppform.

Studio

Skolans studio används löpande under året i större och mindre projekt.

Instrumentalt gehör

Ett ämne som på ett praktiskt sett utvecklar gehöret utifrån ditt huvudinstrument. Undervisningen formas olika utifrån instrumentgrupp; bas/trummor, gitarr/piano och sång.

Valbara Kurser

Välj bland kortare kurser inom tex ljudteknik, percussion, inspelningsteknik mm

Scen

Vi jobbar med närvaro, uttryck och mental förberedelse. Allt som lyfter ett framträdande!

Musikteori

Nivåindelade grupper och för dom som önskar, förberedande för musikhögskolan.

Gehör

Träning av det musikaliska lyssnandet i mindre grupper.

Körsång

Gemensamt ämne för skolans musikstuderande.

Årskurs 2

I årskurs 2 på Musiker pop/rock får du driva ditt eget projekt i ett så kallat fördjupningsämne som du själv väljer och styr! Kan till exempel innebära egen konsert, inspelning, praktikplats, genomföra sökningar till musikhögskola. Tid med handledare finns att tillgå.

Antagningsprocess

PROCESS

Skriftlig ansökan ska vara skolan tillhanda senast 31 mars. (Ansökningar efter det behandlas löpande i mån av tid.) Till ansökan bifogas ett personbevis samt ett personligt brev där målsättning och ambition ska vara tydlig. Två referenser som känner till den sökandes musikaliska nivå men även förmåga till socialt samspel och samarbete anges på ansökningshandlingen.

ANSÖKNINGSPROV

Genomförs ute på Dalkarlså (24-26/4) och i Stockholm (2-3/5). I första momentet spelar den sökande en låt tillsammans med årets deltagare. Låten väljs via spotify lista 

De sökande som genomför första momentet på en godkänd nivå går vidare till moment två. Där genomförs förutom ett teoriprov ytterligare ett spelprov där de sökande tillsammans spelar en obligatorisk låt som skickas ut i samband med kallelsen till sökdagen.
Teoriprovet är inte grundande för antagning utan används för att kunna anpassa undervisningen.
Efter det andra spelprovet genomförs en personlig intervju där motivation, målsättning och personlighet lyfts fram.I samband med intervjun genomförs även ett kort gehörsprov.
Efter genomförda ansökningsdagar fördelas de ordinarie platserna efter valt huvudinstrument. En ordinarie plats ska bekräftas inom en vecka genom att en bekräftelseavgift betalas. Denna räknas som ett förskott på terminsavgiften.
Om inte grundläggande färdigheter visats upp eller andra brister framkommit i samband med intervjun och ansökningsdagen i stort nekas den sökande en ordinarie plats. Övriga sökande tilldelas en reservplats. Inga besked ges under hand utan endast när en ordinarie plats kommer i fråga.

ANTAGNINGSPRINCIP

Till Musiker pop/rock antas den som vill kvalificerat sig under ansökningsdagen.
För antagning till årskurs 2 ska man under årskurs 1 uppvisat en tydlig ambition och utveckling, både musikaliskt och personligt. Detta för att ge möjlighet till än mer individuell målinriktade studier. Vidare kan även samarbetsförmåga vägas in i antagningen.

AVGIFTER & KOSTNADER

1500 kr/termin för resor i samband med spelningar.

INTYG, BEHÖRIGHETER & STUDIEOMDÖME

Studieintyg utfärdas efter två terminer. Där anges ämnenas rubriker med kortfattad beskrivning. Frånvaro anges i intyget om den ligger högre än 20%.

Mål med kursen

ÖVERGRIPANDE MÅL

En kurs för ensemblemusiker inom afrogenren på högre nivå. Kursen vänder sig till den som studerar med siktet inställt på musiken som yrke. Individuell utveckling på huvudinstrumentet genomförs i samarbete mellan pedagogen och deltagaren där den studerandes egen motivation och målsättning ligger som grund. Lyhördhet och dynamiskt samspel lyfts fram och tränas med klassen/gruppens framsteg som både mål och medel. Kursen ska förbereda deltagaren för studier på högre nivå, tex musikhögskola.

PRAKTISKA MÅL:

  • Ökad färdighet på huvudinstrumentet.
  • Teknik, repertoar och musikaliskt uttryck som ger grunden för en fortsatt individuell utveckling. Förståelse för sitt instruments roll i den gemensamma ensemblen.
  • Deltagande i olika konstellationer där övningar i samspel, arrangering och repertoar genomförs.
  • Tillsammans med sin ensemble göra konserter och på så sätt praktiskt redovisa sina färdigheter inom ämnet repertoar.
  • Lyfta sin gehörsmässiga och musikteoretiska nivå.
  • Öka färdigheten på biinstrument.

UTRUSTNING OCH LOKALER

På kursen Musiker pop/rock har alla ensembler tillgång till egen lokal. Där sker lektioner, repetitioner och egen övning. Deltagarna använder sina egna instrument under året. Som tex trumset med tillhörande fodral, elpiano, elgitarr med förstärkare, elbas med förstärkare, sångmikrofon med kabel och stativ. Eftersom du kommer att genomföra turnéer och spelningar utanför skolan ska du se till att ha bra case/fodral för att skydda dina instrument och se till att ha ett fullgott försäkringsskydd för all din utrustning! Skolan tillhandahåller sånganläggning i varje rum.
Alla bör också ha med eget ackordsinstrument, gitarr eller elpiano/keyboard för att kunna genomföra uppgifter inom musikteori och gehörskurserna. Även enkel portabel inspelningsutrustning ska finnas tillgänglig för att kunna dokumentera lektioner och repetitioner.
Ställ gärna frågor till musiker@dalkarlsa.se eller ring 0934-304 95.

Ansökan

Ansökan till årskurs 2

Deltagare som ämnar studera ett andra år måste aktivt ansöka genom att senast 31 mars lämna in en ansökningshandling samt personligt brev. Kort därefter görs en intervju. Ansökningar efter 31 mars behandlas löpande i mån av tid.