Musiker – Frilans

Hitta ditt uttryck!

En ettårig kurs för dig som vill studera musik på heltid och få hjälp med att ta ditt musicerande till en högre nivå. Samarbeta med låtskrivare, musiker och producenter i varierande sammanhang och genrer.

KURSINNEHÅLL 

Förekommer regelbundet eller i projektform. Undervisningen sker i grupp om inget annat anges

Huvudinstrument

Enskild lektion med en pedagog som utvecklar din teknik, bygger upp din repertoar och ökar din förståelse för ditt instruments roll i ensemblen.

Session

Övningar och förberedelser i skolans studio eller i ensemblelokal inför olika projekt tillsammans med bland annat gästande musiker eller andra musikstuderande.

Improvisation/rytmik

Lär dig mer om puls, rytmer och improvisation. Time, form och sk pacing är några av de begrepp som används. Undervisningen innehåller både praktik och teori och sker i gruppform.

Projekt

Under året kommer du delta i olika projekt, där du får träna på att vara drivande och att slutföra dina uppgifter. Samarbete med övriga musikstuderande kan förekomma.

Scen

Vi jobbar med närvaro, kommunikation, uttryck och mental förberedelse. Lär dig samarbeta med artister och även att agera kapellmästare.

Musikteori

Nivåindelade grupper och för dom som önskar, förberedande för musikhögskolan.

Gehör

Träning av det musikaliska lyssnandet i mindre grupper.

Körsång

Obligatoriskt ämne för alla skolans deltagare.


ANTAGNINGSPROCESS & ANTAGNINGSPRINCIP
PROCESS 

Ansöker gör du online och till ansökan bifogas ett personligt brev där målsättning och ambition ska vara tydlig. 


Ansökningsprov

Genomförs på skolan (23-25/4) och i Stockholm (2-3/5). I första momentet spelar den sökande en låt tillsammans med årets deltagare. Låten väljs från en Spotify-lista.

Efter genomförda ansökningsdagar fördelas de ordinarie platserna så snart det är möjligt. En ordinarie plats bekräftas inom en vecka med mejl, eller telefonsamtal. Vidare betalas en anmälningsavgift som ett förskott på terminsavgiften. Om inte grundläggande färdigheter visats upp eller andra brister framkommit i samband med intervjun under sökdagen nekas den sökande en ordinarie plats. Övriga sökande tilldelas en reservplats. Inga besked ges under hand utan endast när en ordinarie plats kommer i fråga.

En ordinarie plats bekräftas inom en vecka med mail, eller telefonsamtal. Övriga sökande tilldelas en reservplats. Inga besked ges under hand utan endast när en ordinarie plats kommer i fråga.

Antagningsprincip

Till Musiker Frilans antas de som kvalificerat sig under ansökningsdagen och förtur ges till de sökande som planerar att ha sitt boende på skolan.

Avgifter och kostnader

1000 kr/termin för resor i samband med spelningar. Kostnad för litteratur ca 500-1000 kr /läsår.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Studieintyg utfärdas efter två terminer. Där anges ämnenas rubriker med kortfattad beskrivning. Frånvaro anges i intyget om den ligger högre än 20%.

Ansökningsformulär

Online ansökan, klicka här

MÅL MED KURSEN

Övergripande mål

En kurs för blivande självständiga ensemblemusiker inom afrogenren. Kursen vänder sig till den som har siktet inställt på musiken som yrke. Individuell utveckling på huvudinstrumentet genomförs i samarbete mellan pedagogen och deltagaren där den studerandes egen motivation och målsättning ligger som grund. Kursen ska även förbereda deltagaren för studier på högre nivå.

Praktiska mål

· Ökad färdighet på huvudinstrumentet.

· Teknik, repertoar och musikaliskt uttryck som ger grunden för en fortsatt individuell utveckling. Förståelse för sitt instruments roll i den gemensamma ensemblen.

· Deltagande i olika konstellationer där övningar i ensemblespel genomförs.

· Lyfta sin gehörsmässiga och musikteoretiska nivå.

Utrustning och lokaler

På kursen Musiker frilans har ni tillgång till delad ensemblelokal. Där sker lektioner, repetitioner och egen övning. Deltagarna använder sina egna instrument under året. Som tex trumset, elpiano, elgitarr med förstärkare, elbas med förstärkare. Eftersom du kan komma att genomföra spelningar utanför skolan ska du se till att ha bra casear/fodral för att skydda dina instrument och se till att ha ett fullgott försäkringsskydd för all din utrustning! Skolan tillhandahåller sånganläggning i varje rum. Alla bör också ha med eget ackordsinstrument, gitarr eller elpiano/keyboard för att kunna genomföra uppgifter inom musikteori och gehörskurserna. Även enkel portabel inspelningsutrustning ska finnas tillgänglig för att kunna dokumentera lektioner och repetitioner.

Ställ gärna frågor till musiker@dalkarlsa.se eller ring 0934-304 95.

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Ansök online, klicka här