Ett hållbart liv

Tema: motion-fysisk aktivitet
Nätbaserad profilkurs

Ge dig själv tid och möjlighet att reflektera över ditt liv med fokus på motion-fysisk aktivitet och andlig fördjupning! 

Kurstid: 30 sept 2019 – 17 jan 2020 

Nätbaserad folkhögskolekurs deltid 25%. Viss datorvana nödvändig.

Innehåll: 

  • läsa litteratur omkring nyttan med fysisk aktivitet
  • göra övningar och reflektioner som anknyter till litteraturen
  • delande i mindre grupper via webbsamtal och skriftligt i helgrupp
  • göra kartläggning och en egen plan för fysisk aktivitet
  • fördjupning och utforskande av bibeltexter som anknyter till temat
  • med bibliodrama som metod göra kreativa övningar som involverar våra sinnen, kropp och själ 

Kurslitteratur:”Hjärnstark” av Anders Hansen samt bibeltexter.
Kostnader: Deltagandet är kostnadsfritt. Material och litteratur bekostas av deltagaren. 

Kursledare: Anna Gradin pedagog och diplomerad bibliodramaledare 

anna.gradin@dalkarlsa.se 

Arr. Dalkarlså folkhögskola i samverkan med Bibliodramasällskapet i Sverige