Särskild kurs – Svenska bas

Denna kurs är en särskild kurs som riktar sig till utlandsfödda med låg utbildningsbakgrund. Kursen fokuserar primärt på språkinlärning och nivån är jämförbar med Alfa- och A-nivån i SFI-systemet.

Svenska

Kursens huvudsakliga mål är att deltagaren ska utveckla förmågan att tala, skriva och läsa på svenska. Vi jobbar med alfabetisering och tränar vardagsnära ord och fraser. Hälsa, arbetsmarknad och samhällsintroduktion är en del av de ämnen som vävs in i språkundervisningen.

Kreativt arbete

Det teoretiska studierna varvas med kreativt skapande. Genom att utforska olika typer av kreativa uttryck tränar vi både språk, finmotorik och kreativ förmåga. Sömnad, målning, bakning, scrapbooking, och smyckestillverkning är exempel på vår skapandeverksamhet.

Praktik

Två dagar i veckan är vi på arbetsplatsförlagd praktik på PMU. Även där ligger fokus på språkinlärning och de språkliga utmaningar som uppstår i konkreta arbetssituationer. Målet med praktiken är att deltagarna ska få kännedom om vilka krav som ställs i en arbetssituation och genom det öka möjligheterna att närma sig arbetsmarknaden.

Antagning

För antagning till Särskild kurs – Kreativ behöver du fylla i ett ansökningsformulär. Detta kan du antingen göra online på hemsidan eller ladda hem en pappersansökan som du postar eller lämnar in till receptionen på Ålidhem.

För antagning till vårterminen 2018 behöver vi ha mottagit din ansökan senast den 15 december 2017.

För antagning till höstterminen 2018 behöver vi ha mottagit din ansökan senast den 15 augusti 2018.

I samarbete med Umeå kommun och Arbetsförmedlingen tar vi även in studerande på Etableringskurs, SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och SFI (Svenska för invandrare). Dessa kurser integreras med Särskild kurs Kreativ och deltagarna studerar tillsammans med de övriga i gruppen.