Allmän kurs Umeå

Våra lokaler finns på Ålidhem centrum i trivsam, kreativ och mångkulturell miljö. Bussförbindelserna är bra, både med lokalbussar och från närliggande kommuner och närhet till affär och restauranger.

Här har du möjlighet att läsa in kunskaper motsvarande grundskolan och din behörighet till gymnasiet. Du läser svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs GRUND

På Dalkarlså folkhögskola är allmän kurs grund uppdelad i tre nivåer:

Allmän kurs grund 1: Grundläggande svenska och samhällsintroduktion 

  • Ämnen: svenska som andraspråk på nybörjarnivå samt förberedande samhällskunskap på grundnivå.
Allmän kurs grund 2: Svenska fortsättning med allmänt ämnesinnehåll
  • Ämnen: svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska på grundnivå samt valda delar ur naturorienterande ämnen för att förberedas för studier på gymnasienivå.
  • Möjlighet till prövning för SFI-betyg (kurs D).
Allmän kurs grund 3: Svenska för vidare studier, ämnes- eller yrkesprofil
  • Ämnesprofil läser svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap samt valda delar ur naturorienterande ämnen för att förbereda sig för studier på gymnasienivå.
  • Yrkesprofil läser 50 procent profil och 50 procent allmänna ämnen på grundnivå och innebär körkortsteori för B-behörighet samt ett antal individuella körlektioner samt branschkunskap inom transport och distribution.
 

INTYG & BEHÖRIGHET GRUND

Allmän kurs grund är en gymnasieförberedande kurs som syftar till att ge den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till en gymnasieutbildning. Studieintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett studieomdöme.

ANSÖKAN ALLMÄN KURS GRUND

Vi har platser kvar till höstterminen 2018!

För att vi sedan ska kunna placera dig i rätt grupp behövs förutom en komplett ifylld ansökan även betyg och/eller intyg från tidigare grundskolestudier. Om inget tidigare betyg/intyg finns gör du ett test i svenska hos oss, innan eventuell möjlig grupplacering.

Ansök online här

Om du hellre vill ha en ansökan på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Hör gärna av dig om du har funderingar!
Kontaktperson Sara Mossberg, sara.mossberg@dalkarlsa.se 0934-304 95

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men en terminsavgift tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Allmän kurs GYMNASIET

Här har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Vi läser ämnesintegrerat och läsåret 17/18 är ett humaniora år där vi läser religion och historia integrerat med svenska. Läsåret 18/19 blir ett naturår där vi läser naturkunskap, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra.

Vid frågor kontakta Anna Gradin anna.gradin@dalkarlsa.se.

INTYG OCH BEHÖRIGHET GYM

Allmän kurs för gymnasiet på folkhögskolan är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att kombinera två, ett eller inga år från gymnasiet, studier på Komvux eller validerade studier från utlandet med studier hos oss för att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till universitet.

För att du ska kunna få grundläggande behörighet från studier på folkhögskola krävs att dina sammanlagda gymnasie-, komvux- och folkhögskolestudier uppgår till minst tre år. Dessutom behöver du ha tillgodogjort dig kunskap inom ämnesområdena. Du kan läsa antingen in sju behörigheter för att vara behörig att söka till yrkeshögskola eller tio för att söka till högskola/universitet.

Behörigheter till yrkeshögskola

Behörighet i: Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Engelska 5, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Behörigheter till högskola/universitet

Behörighet i: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Förutom den grundläggande behörigheten har du dessutom, i mån av tid och resurser möjlighet att läsa in särskilda behörigheter till exempel matematik 2 och samhällskunskap 1b. Dessa behörigheter ger dig möjlighet att söka in på universitetskurser eller program som har dessa som förkunskapskrav. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta. Behörighetsintyg kan även fås på engelska.

STUDIEINTYG GYM

Studieintyg utfärdas efter två terminer där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

STUDIEOMDÖME GYM

När du har fullgjort dina studier på folkhögskola har du rätt att få ut ett studieomdöme. Detta består av en siffra på en fyrgradig skala (där 4 är högsta omdömet, utmärkt studieförmåga, 3 innebär mycket god studieförmåga, 2 betyder god studieförmåga och 1 är det lägsta, mindre god studieförmåga) i vilken vår uppfattning om hur du kommer att klara vidare studier finns. Du får alltså inte ut betyg i enskilda ämnen, utan bara detta sammanfattande omdöme. Det är denna siffra du tävlar med när du sedan söker in på en gymnasial utbildning, yrkeshögskola eller Universitetet. Till Universitetet hamnar du i en särskild kvot för sökande med folkhögskoleomdöme och tävlar således inte med sökande från gymnasiet, Komvux, högskoleprovet eller utländska betyg.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER GYM

Platser kvar inför hösten 2018

Syfte: Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.
Läs mer om ansökningsprocessen här

Sök online klicka här

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor maila anna.gradin@dalkarlsa.se

Telefon 0934-304 95

E-post info@dalkarlsa.se

Adress Dalkarlså 30 915 98 Bygdeå

Ansökan

Sök online klicka här

PLATSER KVAR INFÖR HÖSTEN 2018

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor ang
GRUND maila sara.mossberg@dalkarlsa.se
GYM anna.gradin@dalkarlsa.se