Allmän kurs Umeå

Våra lokaler finns på Ålidhem centrum i trivsam, kreativ och mångkulturell miljö. Bussförbindelserna är bra, både med lokalbussar och från närliggande kommuner och närhet till affär och restauranger.

Här har du möjlighet att läsa in kunskaper motsvarande grundskolan och din behörighet till gymnasiet. Du läser svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och valda delar ur naturorienterande ämnen.

Allmän kurs GRUND

På Dalkarlså folkhögskola är allmän kurs grund uppdelad i tre nivåer:

Allmän kurs grund 1: Grundläggande svenska och samhällsintroduktion 

  • Ämnen: svenska som andraspråk på nybörjarnivå samt förberedande samhällskunskap på grundnivå.

Allmän kurs grund 2: Svenska fortsättning med allmänt ämnesinnehåll

  • Ämnen: svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska på grundnivå samt valda delar ur naturorienterande ämnen för att förberedas för studier på gymnasienivå.

Allmän kurs grund 3: Svenska för vidare studier, ämnes- eller yrkesprofil

  • Ämnesprofil läser svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap samt valda delar ur naturorienterande ämnen för att förbereda sig för studier på gymnasienivå.
  • Yrkesprofil läser 50 procent profil och 50 procent allmänna ämnen på grundnivå och innebär körkortsteori för B-behörighet samt ett antal individuella körlektioner samt branschkunskap inom transport och distribution.

INTYG & BEHÖRIGHET GRUND

Allmän kurs grund är en gymnasieförberedande kurs som syftar till att ge de grundläggande kunskaper som behövs för att söka vidare till en gymnasieutbildning. Studieintyg utfärdas efter ett läsår där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

Vid avslutade studier motsvarande årskurs 9 i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska ges ett studieomdöme.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER GRUND

Sista ansökningsdatum för läsåret 19/20 är 30 april. Därefter tar vi in i mån av plats. Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

ANSÖKAN ALLMÄN KURS GRUND

Ansök online här . Om du hellre vill ha en ansökan på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Hör gärna av dig om du har funderingar!
Kontaktperson Ingela Johannesson, ingela.johannesson@dalkarlsa.se 0934-304 95

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men en terminsavgift tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Allmän kurs GYMNASIET

Här har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till yrkeshögskola och universitet.

På Allmän kurs GYM arbetar vi i teman, där vi integrerar flera ämnen med varandra. Nuvarande läsår 18/19 är ett naturår där vi läser naturkunskap, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra. Nästa läsår, 19/20 är ett humanioraår där vi läser religion, historia, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra.

INTYG OCH BEHÖRIGHET GYM

Allmän kurs GYM är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till högre studier. Du kan kombinera dina studier hos oss med tidigare år från gymnasiet, studier på Komvux, validerade studier från utlandet och/eller arbetslivserfarenhet.

För att du ska kunna få grundläggande behörighet från studier på folkhögskola krävs att dina sammanlagda gymnasie-, Komvux- och folkhögskolestudier uppgår till minst tre år. Dessutom behöver du ha tillgodogjort dig kunskap inom ämnesområdena. Du kan antingen läsa in sju behörigheter för att kunna söka till yrkeshögskola, eller tio behörigheter för att kunna söka till högskola/universitet.

Behörigheter till yrkeshögskola

Behörighet i: Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Engelska 5, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Behörigheter till högskola/universitet

Behörighet i: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Förutom den grundläggande behörigheten har du dessutom, i mån av tid och resurser möjlighet att läsa in särskilda behörigheter, till exempel matematik 2 och samhällskunskap 1b. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta. Behörighetsintyg kan även fås på engelska.

VILLKOR FÖR FULLGJORD KURS

Kursen anses vara fullgjord när den planerade kurstiden är avslutad. Deltagande i kursens aktiviteter, enligt överenskommelse med en godtagbar mängd närvaro (riktmärke 80%), krävs.

STUDIEINTYG GYM

Studieintyg utfärdas efter två terminer där de ämnen som du deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 procent.

STUDIEOMDÖME GYM

När du har fullgjort dina studier på folkhögskola har du rätt att få ut ett studieomdöme. Detta består av en siffra på en fyragradig skala med halvsteg, i vilken bedömningen om hur du kommer att klara vidare studier finns. Skalans helsiffror är 4 (utmärkt studieförmåga, det högsta omdömet), 3 (mycket god studieförmåga), 2 (god studieförmåga) och 1 (mindre god studieförmåga, det lägsta omdömet). Du får alltså inte ut betyg i enskilda ämnen, utan bara detta sammanfattande omdöme. Det är denna siffra du sedan ”tävlar med” när du söker in på en gymnasial utbildning, yrkeshögskola eller på ett universitet.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANTAGNINGSPRINCIPER GYM

Sista ansökningsdatum för läsåret 19/20 är 30 april. Därefter tar vi in i mån av plats. Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Läs mer om ansökningsprocessen här

Sök online klicka här

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor maila jenny.viklund@dalkarlsa.se

Telefon 0934-304 95

E-post info@dalkarlsa.se

Adress Dalkarlså 30 915 98 Bygdeå

Ansökan

Sök online klicka här

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor ang
GRUND maila ingela.johannesson@dalkarlsa.se
GYM jenny.viklund@dalkarlsa.se