Allmän kurs Umeå

Målet med den allmänna kursen är att du ska uppnå motsvarande grundskole- eller gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för vidare studier, samt att växa som människa.

Under ett, två eller tre år, eller mer beroende på dina förkunskaper och behov har du möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet för grundskola eller gymnasiet.

Våra lokaler finns på Ålidhem centrum i trivsam, kreativ och mångkulturell miljö. Bussförbindelserna är bra, både med lokalbussar och från närliggande kommuner och närhet till affär och restauranger.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men en terminsavgift tillkommer för försäkring, fika med mera. Även kostnader för skolböcker tillkommer.

Allmän kurs – grund

Här har du möjlighet att läsa in motsvarande grundskolan och din behörighet till gymnasiet. Du läser svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, samhälls- och naturorienterande ämnen.

Vi erbjuder studier i dessa grupper:

B – Allmän kurs med inriktning mot Svenska som andraspråk motsvarande SFI kurs B. C – Allmän kurs med inriktning mot Svenska som andraspråk motsvarande SFI kurs C. D – Allmän kurs med inriktning mot Svenska som andraspråk motsvarande SFI kurs D.

SAS Grund – Allmän kurs med inriktning mot Svenska som andraspråk motsvarande sista åren på svensk grundskola. Vid avklarade studier i SAS Grund -behörighet i ämnena svenska som andra språk, engelska, matematik, samhälls- och naturorienterande ämnen är den studerande redo att gå vidare till Allmän kurs GYM.

I samarbete med Umeå kommun och Arbetsförmedlingen tar vi även in studerande på Etableringskurs, SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och SFI (Svenska för invandrare). Dessa kurser integreras med Allmän kurs grupp B, C eller D och deltagarna studerar tillsammans med de övriga i gruppen.

Intyg & behörighet grundskolan

Allmän kurs för grundskolan på folkhögskolan är en gymnasieförberedande kurs för att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till en gymnasieutbildning.

Studieintyg utfärdas tidigast efter en termin där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

Vid avslutad och godkänd kurs i svenska, motsvarande SFI kurs D, ges ett SFI-betyg i skalan från E (motsvarande godkänd) till högst betyget A.

Vid avslutade kurser motsvarande årskurs 9 i Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska ges ett omdöme.

Antagning grundskola

För antagning till höstterminen 2018 behöver vi ha mottagit din ansökan senast den 30 april 2018. För att vi sedan ska kunna placera sökande i rätt grupp behövs förutom en komplett ifylld ansökan även betyg och/eller intyg från tidigare grundskolestudier.

Om inget tidigare betyg/intyg finns får sökande göra ett svenska-test hos oss, innan eventuell möjlig grupplacering. Kontakt Sara Mossberg, sara.mossberg@dalkarlsa.se Ansök online här

Om du hellre vill ha en ansökan på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt. Dalkarlså folkhögskola 0934-304 95, info@dalkarlsa.se

Allmän kurs – gymnasiet

Här har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Vi läser ämnesintegrerat och läsåret 17/18 är ett humaniora år där vi läser religion och historia integrerat med svenska. Läsåret 18/19 blir ett naturår där vi läser naturkunskap, samhällskunskap och svenska integrerat med varandra.

Vid frågor kontakta Anna Gradin anna.gradin@dalkarlsa.se.

Intyg och behörighet gymnasiet

Allmän kurs för gymnasiet på folkhögskolan är en högskoleförberedande kurs där du ges möjlighet att kombinera två, ett eller inga år från gymnasiet, studier på Komvux eller validerade studier från utlandet med studier hos oss för att nå den grundläggande behörighet som behövs för att söka vidare till universitet.

För att du ska kunna få grundläggande behörighet från studier på folkhögskola krävs att dina sammanlagda gymnasie-, komvux- och folkhögskolestudier uppgår till minst tre år. Dessutom behöver du ha tillgodogjort dig kunskap inom ämnesområdena. Du kan läsa antingen in sju behörigheter för att vara behörig att söka till yrkeshögskola eller tio för att söka till högskola/universitet.

Behörigheter till yrkeshögskola

Behörighet i: Svenska 1/Svenska som andra språk 1, Engelska 5, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Behörigheter till högskola/universitet

Behörighet i: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, Samhällskunskap 1 a 1, Naturkunskap 1 a 1, Religion 1 och Historia 1 a 1.

Förutom den grundläggande behörigheten har du dessutom, i mån av tid och resurser möjlighet att läsa in särskilda behörigheter till exempel matematik 2 och samhällskunskap 1b. Dessa behörigheter ger dig möjlighet att söka in på universitetskurser eller program som har dessa som förkunskapskrav. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta. Behörighetsintyg kan även fås på engelska.

Studieintyg

Studieintyg utfärdas efter två terminer där de ämnen som den studerande deltagit i anges. Frånvaro anges i intyget om den överstiger 20 %.

Studieomdöme

När du har fullgjort dina studier på folkhögskola har du rätt att få ut ett studieomdöme. Detta består av en siffra på en fyrgradig skala (där 4 är högsta omdömet, utmärkt studieförmåga, 3 innebär mycket god studieförmåga, 2 betyder god studieförmåga och 1 är det lägsta, mindre god studieförmåga) i vilken vår uppfattning om hur du kommer att klara vidare studier finns. Du får alltså inte ut betyg i enskilda ämnen, utan bara detta sammanfattande omdöme. Det är denna siffra du tävlar med när du sedan söker in på en gymnasial utbildning, yrkeshögskola eller Universitetet. Till Universitetet hamnar du i en särskild kvot för sökande med folkhögskoleomdöme och tävlar således inte med sökande från gymnasiet, Komvux, högskoleprovet eller utländska betyg.

Antagningsprocess och antagningsprinciper gymnasiet

Senast 30 april vill vi ha din ansökan. Efter det tar vi in fler sökande i mån av plats.

Ansökan

OBS, viktig information!

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, betyg och personbevis. Kom ihåg att skriva referenser, gärna från en studiesituation där referenten känner dig och kan berätta mer om vem du är.

Beskriv följande i det personliga brevet: – dig själv och dina styrkor – vad du tycker om att göra på din fritid – vad du har för framtidsplaner när det gäller dina studier – vad du skulle vilja arbeta med när du är klar med dina studier – varför du vill gå på folkhögskola.

Först när din ansökan är fullständig kan vi behandla den.

Sök online klicka här

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor maila anna.gradin@dalkarlsa.se

Telefon 0934-304 95

E-post info@dalkarlsa.se

Adress Dalkarlså 30 915 98 Bygdeå

Ansökan

Sök online klicka här

Om du hellre vill ha en ansökan till Allmän kurs på papper skickad till dig, så kan du meddela oss det i kontaktformuläret under Kontakt.

Har du frågor maila sara.mossberg@dalkarlsa.se eller anna.gradin@dalkarlsa.se