Våra lokaler finns på Ålidhem centrum i trivsam, kreativ och mångkulturell miljö. Bussförbindelserna är bra, både med lokalbussar och från närliggande kommuner och närhet till affär och restauranger.

Allmän kurs 1-4

Under ett, två eller tre år, beroende på dina förkunskaper och behov har du möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet. Allmän kurs ges i kurspaket läsårsvis. Det kan finnas möjlighet att läsa kurser som inte ingår i respektive läsår.

Svenska bas

Denna kurs riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska och som saknar skolbakgrund/har låg skolbakgrund. Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska språket genom alfabetisering, hörförståelse samt läs- och skrivinlärning. De teoretiska momenten varvas med kreativt arbete som förstärker och fördjupar inlärningen.

Umeå Bible School

På Umeå Bible Schools (UBS) egna hemsida hittar du information om upplägg, lärare och hur du ansöker.
Klicka här för att komma till sidan!

Vårdbiträde

Dalkarlså folkhögskola erbjuder kursen ”Vårdbiträde 800 poäng” på gymnasial nivå inom folkhögskolans utbildningsform. Kursinnehållet motsvarar i allt väsentligt de kurser som Skolverket fastlagt. Efter godkända studier ges intyg från folkhögskolan. Betyg kan också utfärdas under förutsättning att betygsrätt beviljas från myndigheten. I utbildningen ingår både teori och praktik.

Yrkesförare

Dalkarlså folkhögskola erbjuder kursen Yrkesförare. Kursen är på en termin, där du som studerande får möjlighet att skaffa dig C-behörighet och Yrkeskompetensbevis (YKB).

Studiemedel ingår i utbildningen.