Allmän kurs grund och gymnasial

Under ett, två eller tre år, beroende på dina förkunskaper och behov har du möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet. Allmän kurs ges i kurspaket läsårsvis. Det kan finnas möjlighet att läsa kurser som inte ingår i respektive läsår.

Svenska bas

Denna kurs riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska och som saknar skolbakgrund/har låg skolbakgrund. Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska språket genom alfabetisering, hörförståelse samt läs- och skrivinlärning. De teoretiska momenten varvas med kreativt arbete som förstärker och fördjupar inlärningen.

SFI

Hos oss kan du läsa SFI, kurs A och B i en trevlig miljö. På raster och gemensamma kulturdagar träffar du dem som läser på allmän kurs, folkhögskolans motsvarighet till de sista åren i grundskolan och gymnasiet. De kan bli till stor hjälp för dig så att du lär dig svenska snabbare eftersom de pratar ditt språk och kan svenska bra.

VÅRDBITRÄDE

Dalkarlså folkhögskola erbjuder kursen ”Vårdbiträde 800 poäng” på gymnasial nivå inom folkhögskolans utbildningsform. Kursinnehållet motsvarar i allt väsentligt de kurser som Skolverket fastlagt. Efter godkända studier ges intyg från folkhögskolan. Betyg kan också utfärdas under förutsättning att betygsrätt beviljas från myndigheten. I utbildningen ingår både teori och praktik.