Allmän kurs grund och gymnasial

Under ett, två eller tre år, beroende på dina förkunskaper och behov har du möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet. Allmän kurs ges i kurspaket läsårsvis. Det kan finnas möjlighet att läsa kurser som inte ingår i respektive läsår.

Svenska bas

Denna kurs riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska och som saknar skolbakgrund/har låg skolbakgrund. Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska språket genom alfabetisering, hörförståelse samt läs- och skrivinlärning. De teoretiska momenten varvas med kreativt arbete som förstärker och fördjupar inlärningen.