Miljöarbete

Vi på Dalkarlså Folkhögskola arbetar dagligen med ett miljöarbete! Vi har genom ett flertal år arbetat för att göra många av våra arbetsområden ”grönare”. Här nedan följer en lista av hur långt vi har kommit hittills!

  • Samtliga internatshus har källsortering. Det finns även informationsmappar intill varje insamlingsplats över hur och vad vi bör/ska källsortera.
  • Till våra maskiner som arbetar här på Dalkarlså använder vi bara miljöbränsle!
  • Vi har lågenergilampor/ljus i största möjliga mån.
  • Vi har värmepumpsystem som värmer upp skolans samtliga byggnader mer miljövänligt än tidigare alternativ.
  • Internatskolans kök källsorterar plast, papper, kartong och metall. Personalen där arbetar även aktivt för att alla inköp av diverse produkter ska vara så närproducerat som möjligt så att vi därmed minskar ner de enorma transportsträckorna som detta annars medför.
  • Internatskolans kök komposterar

Miljöbränsle

Till våra maskiner som arbetar här på Dalkarlså använder vi bara miljöbränsle!

Miljövänligt

Vi har värmepumpsystem som värmer upp skolans samtliga byggnader mer miljövänligt än tidigare alternativ.