Mission One Eleven

Mission One Eleven är en missionbibelskola som tar dig till de stammar och folk som aldrig hört evangeliet förut! Skolan är en del av Pingstförsamlingarnas missionsarbete, både nationellt och internationellt.

Kursen är en 15 veckors folkhögskolekurs som anordnas av Dalkarlsås Folkhögskola. Kursen är utlokaliserad till Vetlanda och innefattar fältstudier med inslag av praktik i Sri Lanka.

Utbildningen riktar sig till unga vuxna som vill pröva sin kallelse och utvecklas i att förmedla evangelium till sin omgivning både i Sverige och bland onådda folkgrupper utomlands.

Under den första delen av utbildningen i Sverige tränar eleverna att, på ett enkelt sätt, presentera Bibelns budskap till människor från andra kulturer och som inte har några kristna referensramar. Vid sidan av de praktiska övningarna så sker även teoretiska studier i form av bibelstudier och föreläsningar. Eleverna förbereds också för praktiken utomlands genom kurser i kulturförståelse, kommunikation och första hjälpen.

Under tiden så har vi även en bibelskola tillsammans med Svensk Pionjärmission i Sri Lanka. Skolan där vänder sig till lokala ungdomar och de går igenom samma utbildning som i Sverige.

I Sri Lanka kommer de svenska eleverna bo ute i byar tillsammans med de nationella eleverna, där de kommer praktisera det vad det lärt sig. Praktiken varvas med självstudier och föreläsningar.

Föreläsningar och studiematerial kommer att vara till stor del på engelska.

Kursens börjar 23 augusti 2017.

Kursen slutar 9 december 2017.

Utbildningen är på heltid (40 timmar/vecka).

Utbildningen är CSN-berättigad.

Ansök till kursen här!