Länsresidenset i Umeå har varit både bostad och ämbetslokal sedan byggnaden stod klar 1894. Huset är ritat av Carl Fredrik Ekholm och justerat av den mer kände arkitekten Ludvig Peterson efter Ekholms död år 1891.
Residenset har en stram och högtidlig fasad i nyrenässans som tydligt visar byggnadens funktioner. Bakom en rustik putsad fasad på nedre våningen finns kontor och en trappa upp finns landshövdingens representationsvåning bakom en röd tegelfasad med höga, rikt dekorerade, fönster.
Residenset är statens egendom och Statens fastighetsverk har ansvar för inredning, underhåll och renovering. Mycket av den konst som finns i residenset kommer från Nationalmuseum men här finns också en del kända Västerbottenskonstnärer representerade. (källa länsstyrelsen.se)

Men idag den 15 januari så blev det alltså officiellt att from hösten -19 kommer internatskolans verksamhet att bedrivas i Umeå på Länsresidenset!  Skolan hyr hela nedreplan, del av flyglarna och källaren.

Vi tog fast rektor Stig Åsbringer för att känna på hans puls lite!

Hur känner du inför detta?
Mest glädje, men också lite vemod.

Vad finns det för fördelar med de nya lokalerna?
Lokaler som är bättre anpassade för kursverksamheten, bra centralt läge i ett av Umeås vackraste hus!
Jag ser fram emot en ny tid för folkhögskolan när vi kan samverka i större utsträckning med huvudman, kulturliv och kommun.

Hur kommer boendet att lösas?
Internat på tre olika områden, men ändå ganska nära skolan. (mer info om detta kommer)