Ett hållbart liv

Ge dig själv tid och möjlighet att reflektera över ditt liv ur ett hälsoperspektiv med fokus på motion, återhämtning och andlig fördjupning!

Kursstart 15 okt 2018-12 maj 2019

Folkhögskolekurs 25 % på nätet med 5 timmar gemensam tid, 5 timmar eget arbete/vecka. Viss datavana nödvändig.

Innehåll: -individuellt skrivande med regelbunden reflektion -dela och reflektera tillsammans i mindre grupper via webbsamtal och skriftligt i helgrupp via nätet -läsa gemensam och egen vald litteratur omkring hälsa och motion -göra en egen plan för motion och återhämtning -fördjupa och utforska bibeltexter som anknyter till temat med bibliodrama som metod – kreativa övningar som involverar våra sinnen, kropp och själ.

Kurslitteratur: ”Det händer när du vilar” Tomas Sjödin och ”Hjärnstark” Anders Hansen, bibeltexter samt två individuella litteraturval.

Kostnader: Deltagandet är kostnadsfritt. Material och litteratur bekostas av deltagaren.

Anmäl dig här,  senast 5/10
Kursledare: Anna Gradin (pedagog och diplomerad bibliodramaledare) anna.gradin@dalkarlsa.se

Arr. Bibliodramasällskapet i Sverige i samverkan med Dalkarlså folkhögskola.