Vi arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen i Umeå, Sollefteå, Örnsköldsvik och Lycksele för att hjälpa människor att utvecklas och komma in på arbetsmarknaden. Folkhögskolekurserna har utformats av Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen. De är etableringskurs (för att lära sig svenska och komma närmare arbete) och studiemotiverande folkhögskolekurs. I Umeå har vi också en bristyrkesutbildning, assistentutbildningen, där man varvar praktik med studier mot personlig assistent, boendehandledare och vårdbiträde. Fler orter och kursvarianter kan komma till.

På de flesta av orterna har vi en nära dialog med kommunen för att utöka utbildningsutbudet och nyttja resurserna på bästa sätt. De kurser folkhögskolorna driver på statens uppdrag kostar inget för varken kommunerna, Arbetsförmedlingen eller deltagaren. Vi arbetar även med ”crossoverutbildningar” där allmän folkhögskolekurs kombineras med yrkesprofilering, till exempel i distributionsutbildningen. Där får man lära sig pakethantering, service och logistik och får körlektioner för att kunna köra paketbil. Första starten är i januari 2018. För övrigt undersöker vi möjligheterna att starta särskild kurs mot yrken som branschorganisationer önskar. Följ gärna utvecklingen.