Assistentkurs

Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna utföra arbetsuppgifter på äldreboenden, inom hemtjänsten eller som personliga assistenter.

Kursen består av två delar , en teoretisk (3 dagar/vecka) på skolan och en praktisk del (2 dagar/vecka) på relevanta praktikplatser. Praktiken handleds av personal på praktikplatsen.

Språkträningen som ingår i den teoretiska delen koncentreras på ord, fraser och uttryck som är viktiga inom arbetsområdena. Språkstudier kombineras med studier av svenskt arbetsliv, samhälle, kultur, assistentens roll och de utmaningar man kan möta på praktikplatsen och kommande arbetsplatser.

Deltagarna att tilldelas en individuell praktikplats. De har möjlighet att återkoppla frågor och funderingar på teoripassen. Dessutom finns en ordinarie handledare på praktikplatsen som stöd.

Deltagarna språktestas innan kursstart och ska vara motiverade att hitta en väg in i arbetslivet. Kursen innebär heltidsstudier enligt Dalkarlså Folkhögskolas upplägg vid Dalkarlså Folkhögskola, Ålidhemscentrum, Umeå under 12 månader.

Kontaktperson Birgitta Lanhede