VÄLKOMMEN TILL DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA

Dalkarlså Folkhögskola finns på ett flertal orter Umeå – Lycksele – Sollefteå och Örnsköldsvik.
Vi har en kreativa miljö med familjär känsla där närheten med pedagoger och övrig personal är ett naturligt inslag!

Dalkarlså fhsk är en av Pingsts fem folkhögskolor i Sverige. Genom stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK) driver Pingst sedan mer än femtio år folkhögskoleverksamhet. Förutom Dalkarlså ingår också June fhsk, Kaggeholms fhsk, Mariannelunds fhsk och Vinga fhsk i stiftelsens verksamhet.